Header image alt text

Súkromná Stredná odborná škola Zlaté Klasy

Magán Szakközépiskola Nagymagyar

Príjimacie konanie

Plánované odbory na školský rok 2015/2016:

Učebné odbory

1.A                 33 žiakov     s VJM

2487 H 01        autoopravár-mechanik     9 žiakov

2683 H 03,04   elektromechanik               8 žiaci

3355 H             stolár                           8 žiaci

6456 H             kaderník                        8 žiakov

1.B                  16 žiakov      s VJS

2487 H 01        autoopravár-mechanik     8 žiakov

6456 H             kaderník                       8 žiakov

Študijné odbory

1.A                 18 žiakov     s VJM

6362 M         kozmetička a vizážistka     9 žiakov

6405 K         pracovník marketingu        9 žiakov

Nadstavbové štúdium

1.A                 15 žiakov     s VJM

6403 L         podnikanie v remeslách a službách        15 žiakov